Mikromedica - analizy medyczne

Laboratorium Analiz Medycznych w Szczecinie

Linki:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
www.microbiology.pl

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
www.ptzs.org.pl

European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases
www.escmid.org

Polish Journal of Microbiology
www.pjm.microbiology.pl

Postępy Mikrobiologii
www.pm.microbiology.pl

Journal of Bacteriology
jb.asm.org

Journal of Clinical Microbiology
jcm.asm.org

Infection and Immunity
iai.asm.org

Antimicrobial Agents and Chemotherapy
aac.asm.org


IFG Design